Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula dotycząca stosowanego monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca stoswania monitoringu wizyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin, adres e-mail: lo@znin.pl; lo.znin@paluki.pl, tel. 52 30 20 105).
  2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie powołany został inspektor ochrony danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu, obejmującego swoim zakresem budynek szkoły i teren wokół niego będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie oraz osób odwiedzających jednostkę, ochrony mienia szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), wynikającego z postanowień art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia, sprostowania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu w przypadku gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
  8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Szczegółowe środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu ochrony danych pozyskanych w wyniku stosowania przez administratora monitoringu zostały opisane w regulaminie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie dostępnego na stronach BIP oraz do wglądu w sekretariacie szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Kalka 01-04-2020 13:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Kalka 01-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Kalka 01-04-2020 13:04:08